Upptäck Jämteböleorten

Snålltjärn, Jämteböle och Järvdal är något av kommunens pärlor, belägna cirka 1,5 mil nordväst om Vännäs och 3,8 mil från Umeå.

Bygden har en gammal genuin byamiljö med odlingslandskap. Jord- och skogsbruk har varit huvudnäringar långt in i vår tid. Byarna har fortfarande ett öppet landskap med brukad jord och en del betesdjur som ger vackra vyer. Landsvägarna erbjuder fina joggingsträckor, promenad- och sparkturer och nyttjas även flitigt av ryttare.

Både Jämtebölesjön och Snålltjärn förhöjer landskapets skönhet i hög grad. Vattenkvaliteten i dessa sjöar hör till den bästa i kommunen. Dessutom finns det tre sjöar inne i skogen inte långt från byarna, skyltar finns vid landsvägen.

Naturen i området är omväxlande med en del berg och raviner insprängda i skogen, en stor myr “Stormyra” ligger öster om Snålltjärn.

Sommartid utökas befolkningsantalet betydligt då många Vännäs- och Umeåbor kommer till sommarstugorna runt sjöarna.

Här till höger presenterar vi några populära besöksmål i våra byar, klicka gärna på dem för att läsa mer.