Jämteböle
Jämteböle
Jämteböle

Styrelse & stadgar

Ordförande Vakant
Vice ordförande Gulli Bergström, 0935-42025 eller 070-233 4191
Sekreterare Vakant
Kassör Nils-Erik Holm
070-678 81 04
nilserikholm@hotmail.com
Ersättare Anna Carlsson, 073-0873177, anna_tiger54@hotmail.com
Solveig Nilsson-Nurse, ansvarig för uthyrning, 076-138 1532, nilsson-nurse@jamtebole.se
Hemsidesansvarig Marianne Nilsson, 070-5719651, marianne@byanat.se


 Stadgar (pdf)


Vi söker alltid nya styrelsemedlemmar. Är du intresserad så kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Önskemål/material till hemsidan kan skickas till Marianne Nilsson, marianne@byanat.se, 070-5719651.