Jämteböle
Jämteböle
Jämteböle

Styrelse & stadgar

Ordförande Gulli Bergström, 0935-42025 eller 070-233 4191
Vice ordförande Vakant
Sekreterare Solveig Nilsson-Nurse, ansvarig för uthyrning, 076-138 1532, nilsson-nurse@jamtebole.se
Kassör Nils-Erik Holm
070-678 81 04
nilserikholm@hotmail.com
Ordinarie ledamot Tomas Bergström, tomasbergstrom77@hotmail.com, ansvarig för Facebook
Göran Johansson
Ersättare Sonja Nilsson
Dennis Stevens
Hemsidesansvarig Marianne Nilsson, 070-5719651, marianne@byanat.se


 Stadgar (pdf)


Vi söker alltid nya styrelsemedlemmar. Är du intresserad så kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Önskemål/material till hemsidan kan skickas till Marianne Nilsson, marianne@byanat.se, 070-5719651.