Jämteböle
Jämteböle
Jämteböle
Klicka på bilden om du vill pausa bildspelet
Tillbaka

Ommålningsarbeten

Uthuset efter ommålningsarbeten sommaren 2011 utfört av Gustaf Sandberg och grabbarna.