1966 – 1972

Bildandet

Jämteböle Byamän erhöll skolhuset som gåva av Vännäs Kommun år 1966 med villkoret att huset icke fick försäljas utan skulle användas för byns ändamål. 

Vid årsmöte den 18 mars 1972 beslöts att göra en hemställan till kommunen angående en överlåtelse av huset till föreningen.

07/07/1973

1973

Den första “Hembygdsfesten” gick av stapeln den 7 juli 1973 med riksdagsman Tore Nilsson, Vännäs som talade om Jämteböles historia. Ingrid Olofsson, Hällfors sjöng och spelade. Hemslöjdsutställning och servering.
100 besökare noterades.

1974

1974

Lördag den 3 augusti 1974 berättade fil. dr Ossina Egerbladh, Umeå om häxprocesser i bygden, kommunala musikskolan i Vännäs med Alf Wållberg som ledare sjöng och spelade. Det serverades palt, långfil och kaffe. Ett utdrag ur räkenskaperna 1/8 1973 – 31/7 1974: Vid periodens början kronor 553 i kassan och vid slutet 469,56 kronor. Under året påbörjades några studiecirklar bl.a. i energifrågor och “Gamla ting berättar”.

1975

1975

Hembygdsfest den tredje i ordningen hölls den 28 juni 1975. Välkände hembygdsvännen och grundaren av Pengsjö museum Tyko Nyman talade över ämnet. “Gamla bruksföremål”, även pappa Arvid Nyman medverkade och berättade om gamla ting. Hemslöjd och underhållning av Vännäs musikskola.

1976

1976 anslöts bygdegården till den nuvarande vattentäkten.

Beviljats 6000 kronor av Vännäs Kommun för installation av elvärme i bottenvåningen.

Hembygdsfest den 10 juli med Tore Nilsson. Helena Emanuelsson och Britta Ågren (Wonkavara) sjöng och spelade.

Medlemsantalet har nu ökat till 27 st.

1977

Huset övergår i föreningens ägo. 24 maj undertecknas köpeavtalet (köpeskilling 1 kr) av Gustaf Sandberg och Lennart Nilsson, Vännäs kommun. Lagfart erhölls den 27 juli 1977.

Surströmmingsfest den 26 augusti, medverkade kommunstyrelsens ordförande Lennart Nilsson, talare samt Arne Grönlund, Fagerlund musikunderhållning.

1978

1978, redaktör Kurt Boberg, talade över ämnet “Indelningsverket och soldatroten i Jämteböle-Tväråträsks skifteslag” vid hembygdsfesten den 10 juli.

Premiär för “Naturstigen”.

Torsten Leontinsson, Tavelsjö spelade dragspel och Edvard Dahlgren, Vännäsby berättade om originella personer i Vännäsbygden.

Noteras bör att elvärme installerades i bottenvåningen och ny ytterdörr sattes in under året. Dörren kostade 3189 kronor.

Sture Nyström valdes till kassör.

Vävkurs på hösten.

Årets nettobehållning 2964 kronor.

1979

1979 hölls hembygdsfesten den 1 juli, talare var professor Karl Hampus Dahlstedt, Umeå, ämnet var norrländska dialekter och historier på bygdemål. Martina Nilsson, Kulbäcksliden läste egna dikter, Ingrid Olofsson och Jan Bernroth sjöng och spelade. Svea Holm, Artur och Hanna Lundberg ställde ut näverarbeten. Trots regnet kom 150 personer till festen.

Torsdag 6 december framförde en ensemble ur Regionmusiken i Umeå programmet “Folkton och visa i jazzton”. Kulturnämnden var arrangör.

Vid årsmötet medverkade välkände Evert Johansson och visade bilder av blommor och buskar. Evert var otroligt kunnig och brukade även leda “blomstervandringar” till Orrböle sommartid.

1980

Tore Nilsson var åter talare på hembygdsfesten 1980 den 13 juli. Ekumenisak kören, Vännäs samt sånggruppen “Visgrynen”, Nyåker medverkade. Vid årsmötet visade journalist Sven-Olov Larsson bilder från Island.

1981

Professor Sigurd Fries, Umeå talade vid hembygdsfesten 1981 den 28 juni om dialektnamn på växter samt något ur Carl von Linnés Lappländska resa. Den diktande bonden Alvin Nilsson från Flarken läste ur sin nyutgivna bok “Livet på lanne”. Musik av Tomas och Britta Ågren och Gunilla Åström.

Orienteringstävlingar för ungdom och vuxna anordnades under sommaren av orienteringsklubbar. Deltagare från hela länet.

Uthyrning under året för 2300 kronor.

1982

1982 var ett intensivt år. Länsantikvarie Karin Eriksson talade om “Byggnadskultur i Västerbotten” vid hembygdsfesten den 4 juli. Karin berömde föreningen för att den ursprungliga byggnadsstilen bevarats och uppmanade till att även i framtiden göra detta. Familjen Pettersson, Västerå sjöng och spelade.

I början av juni anordnade kulturrådet och moderaterna i Vännäs en afton till minne av att det var 250 år sedan Carl von Linné övernattade i Jämteböle. Ingegerd Fries, Umeå kunnig Linnéexpert läste och översatte delar ur boken som handlar om den lappländska resan. Mycket folk samlades och kvällen avslutades med besök hos 91-årige Erik Sjöström och kanske den plats där blomsterkonungens häst satte ner hovarna år 1732.

Vävkurs och växtfärgningskurs hölls under 1982 samt flera släktträffar och andra fester.

Efter surströmmingsfest den 3 september visade fru Agnes Klementsson bilder av den konst som finns i missionshusen i Vännäs Kommun, en stor kulturskatt.

1983

1983 byggdes en ny yttertrappa, samtidigt isolerades trapphuset.

Sommarens hembygdsfest den 3 juli, forskningsassistent Lars-Erik Edlund, Umeå talade om ortnamnen i våra bygder. Lars-Erik ordnade även en panel med två lag som tävlade i dialektord, Erik Sjöströms lag vann. Nils-Erik Holm ställde ut sina tavlor och Frida Bergström visade hemslöjd.

“Fornforskarna” inom Vännäs ledd av Tore Nilsson hade varit på utflykt till Stormyrberget och tittat på “Kal Hansch-kammarn”, sedan kaffe i bygdegården.

Byaträffar, vid en medverkade Karl-Erik Isaksson från Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen när vasslåtter i Jämtebölesjön dryftades.

Studiecirkeln i byarnas historia pågått.

Släkten Sjöström hade släktträff och skänkte en karta samt 150 kr till en gästbok.

1984

Hembygdsfest den 1 juli. Signar Nilsson demonstrerade separering av “sötmjölk” och det höll på att gå på tok, men en skiftnyckel räddade situationen och 2 liter prima grädde blev resultatet som sedan auktionerades ut. Gamla jordbruksredskap, t.ex. hjulskrinda, “långslea” och en “arl” visades ute på gården.

“Vindelälvan” av Siw Reinestrand, från Värmland med född i Blattnicksele sjöng till eget gitarrackompanjemang visor, både egna och andras. Hon har bl.a. skrivit ett svar på “Amerikabrevet” Rubin Nilssons kända visa.

Talare var universitetslektor Claes-Börje Hagervall, ämnet var byanamn i Vännäsbygden som han skriver en avhandling om.
Kerstin Hansson skrev i VK 3 juli att Jämteböleortens Bygdegårdsförening kunde glädjas över ett lyckat arrangemang. Publiken stortrivdes.

Surströmmningsfest med 35 personer 1 september, då medverkade fritidsledare Hans-Erik Berström, Vännäs med sång och historier.

Belysning i utegranen första gången, till advent.

1985

Byte av takrännor på bygdegården.

Hembygdsfest den 30 juni, arkivarie Magdalena Hellqvist, Umeå talade om “Ordspråk i Norrland”. Hon hade länge samlat och forskat om ordspråk. Roland Johansson, Gullsjö överraskade som trubadur och sjöng egna visor på dialekt.

Utställning av gamla traktorer, ex en fordson 1923, ägare Signar Nilsson samt en Allis Chalmers från 30-talet ägd av Adrian Holmgren och det var Jämteböles första traktor. Mer än 100 besökare.

Flaggstången togs ner och målades om.

Vävkurs under hösten.

Konstnärerna Urban Engström och Karin Ögren hyrde övervåningen. De fortsatte att hyra fem somrar framöver.

Kulturafton och årsmöte den 4 oktober. Folke Gustavsson, Vännäs visade ett bildspel i färg som skildrade ett år i Vännäs och med musik som anknöt till årstiderna.

Medlemsantal: 33 personer.

1986

Vid sommarens hembygdsfest den 29 juni talade etnolog Ingrid Metelius från länsmuseet över ämnet “Målade möbler” i Västerbotten. Barbro och Jan-Erik Ekstrand samt Maria Wästle från Kroksjö underhöll med sång och musik. Urban Engström och Karin Ögren bidrog med utställning av sina konstverk.

Festens höjdpunkt var när Svante Wold, Gullsjö visade hur man klipper ett får, Adrian Holmgren kardade ullen och Svea Holm spann på slända. Sten Frank vann slättkäppskampen och Mikael Bergström vann juniorklassen i samma gren.

Släktträff “Jann Ningsas” ättlingar anordnades av Vivi Hellgren under sommaren med 70 deltagare.

1987

Rekordpublik, mer än 150 personer på hembygdsfesten den 28 juni då fil. Mag. Margit Wennerstedt, Umeå talade om Umeprästen Per Stenbergs resa till Jämteböle för 150 år sedan. Systrarna Jut spelade och sjöng. Tommy Sandström, Jämteböle informerade om den nyligen bildade föreningen: “Tväråbäcksbygdens Intresseförening”. Radio Västerbotten var ute och intervjuade Tommy under dagen angående föreningens mål. Thomas Burman vann slogantävlingen med “Upptäck Tväråbäck”.

Även detta år surströmmingsfest, fullsatt. Jan Burman och Anna Sjöberg sjöng och spelade.

1988

Anslutning till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Hembygdsfest den 3 juli, föredrag av Lilian Rathje, Umeå om “Äldre folkmedicin i Norrland” samt sång och musik av en sånggrupp från Vännäs. Dällvis Sjöströms tavlor ställdes ut.

Målning av fönster och utvändig målning utfördes.

Surströmmningsfest med “Nybyggarna” Birgit Lundberg, Uno Lindgren och Ragnar Eriksson som spelade nyckeharpa samt Rune Svanström “Swing” som kompade på dragspel.

1989

Hembygdsfest den 2 juli, med Filip Gerhardsson född i grannbyn Vännfors och polismästare i Skellefteå som kåserade på bygdemål. Han invigde den nya talarstolen som tillverkats av Kjell Nilsson, Österselet.
20-års jubileum för föreningen.
Siv Hammar och Helen Härgestam, Vännäs sjöng och spelade.

Ann och Jonny Backlund hade sin bröllopsfest i bygdegården till midsommar.

Uthyrning till Eva Lundbergs och Henrik Blommes bröllopsgäster i juli.

Greger Ottosson uppträdde vid surströmmingsfesten den 25 augusti.

Årsmötet uppdrog till styrelsen att ansöka om bidrag till handikappanpassad toalett, ramp och trekammarbrunn.

1990

Under maj-juni utfördes arbetet med handikapptoaletten, rampen samt trekammarbrunnen. Samtidigt sattes varmvattenberedaren in i källaren och stammar drogs upp till övervåningens kök för varm- och kallvatten samt avlopp. Kostnad: 88000 kronor exklusive ideellt arbete cirka 150 timmar.

Hembygdsfesten den 1 juli talade Kerstin Hansson, Vännäs över ämnet “Hela världen är samma hus” och Eva och Henrik Blomme samt Jenny Lundström spelade och sjöng. Arkeolog Gabriel Runeby visade hur man gör och använder en “Kokgrop”.

Ur J A Nymans hembygds- och kulturfond tilldelades Gustaf 950 kr som han skänkte till bygdegårdsföreningen.

Surströmming den 24 augusti med trubaduren Arne Lindqvist, Vännäs.

Vid årsmötet diskuterades frågan om en bagarstuga i bygden. Frågan var tidigare väckt av Centerkvinnorna och senare av Intresseföreningen. Årsmötet beslöt att ställa tomtmark till förfogande utan kostnad på bygdegårdens område. 29 nov ansökan om regleringsmedel, 104300 kr till Länsstyrelsen med kostnadskalkyl och ritningar på bagarstugan samt ansökan om byggnadslov till Vännäs kommun.

1991

Bagarstugebygget startade tidigt på våren. Bidrag erhölls med 78200 kr plus ett tilläggsbidrag med 23025 kr. Stugan köptes av Kjell Nilsson, Österselet som också blev arbetsledare under uppförandet. Sigfrid Johansson, Rödåsel med sonen Roland anlitades som murare. Bygdens pensionerade män utförde 450 timmar ideellt arbete.

Invigning med “Öppet hus” och bakning den 28 september. Bandet klipptes av kulturnämndens ordförande Erik Selander.
Stugan var byggd i början av 1800-talet i Fällforsselet vid Umeälven. En känd spelman vid namn Anders Löfgren bodde i den som “fargångshjon” åren 1853-1888.

Tord Olofsson, distriktsordförande i Västerbotten medverkade och överlämnade en “bakufjäl” och ett bordsstandar från Bygdegårdsdistriktet. Många gåvor erhölls under byggtiden som sågat virke, timmer som inbringade 4038 kr, utebelysning, bakbord och diverse inventarier, gardiner med uppsättning.

Hembygdsfest den 30 juni med docenten i nordiska språk Lars-Erik Edlund som berättade om sin ortsnamnsforskning, Barbro och Jan-Åke Ekstrand sjöng spelade och spexade. Utställning av gamla skidor, skridskor och gamla fångstredskap fanns till beskådande.

Årsmöte och surströmmingsfest den 20 september, Roland Johansson medverkade.

1992

Kulturafton den 14 maj. Bröderna Tore och Kjell Nilsson berättade minnen om spelmannen Anders Löfgren och Vännäs Slöjdförenings musikgrupp spelade låtar som han komponerat.

Hembygdsfest den 28 juni med Rolf Sixtensson från länsmuseet talade om “Kulturhus – vad är det?”. Laila och Lars Windelius, Rödåliden sjöng och spelade.

Vännäs kulturnämnd hade sammanträde i bygdegården den 9 juni.

Flaggstången togs ner och målades, en del reparationsarbeten inomhus utfördes.

Surströmming och årsmöte 4 sept, där medverkade två gamla spelmän nämligen Einar Ringlöf på dragspel och Gunnar Lövgren på fiol.

På senhösten firade Edvin Holm 90-årskalas och Helga Johansson 80 år i bygdegården.

1993

Hembygdsfesten den 4 juli var en verklig fullträff. Genom Musik & Teaterföreningen Vännäs hade Västerbottensteaterns ensemble med Vilhelm Mobergs “MARKNADSAFTON” engagerats. 300 personer kom till festen. Pjäsen spelades i ett långtradarsläp med ena långsidan öppen. Kända skådespelare som Gustaf Kling och Thomas Kranz medverkade. Föreställningen spelades kl 15.00. Festen inleddes kl 13.00 på traditionellt sätt med servering, lotterier m.m. Skådespelarna agerade marknadsgycklare och spånhyvling visades vid mangelbodens gavel.

Riksmarsch i sept i samarbete med Tväråbäcks IK.

1994

Vid extra föreningsstämma den 11 april fastställdes det av årsmötet tagna beslutet att: årsavgift införes med familjekort fr o m 1994 och att verksamhetsåret ändras till att gälla kalenderår.

14 april framförde numera välkände musikern och aktören Thomas Andersson “Lappspelmannens sorgeliga död” i Bygdegården. Medarrangör Musik & Teaterföreningen Vännäs.

Hembygdsfest den 3 juli med Åke Sandström, Pengsjö som talade om kulturminnesvårdsprogrammet i Vännäsbygden. Torgny Arnfjell, Lycksele och Dällvis Sjöström ställde ut tavlor. Sång och musik av Eva och Henrik Blomme och Martin Östergren.

Kakelugnen och tillhörande skorsten i det stora rummet på övervåningen murades om. Kakelugnsmakare Peder Nyström tillsammans med ALU-arbetare Sven Andersson utförde arbetet. 146 timmar ideellt arbete dessutom. Bidrag 25000 kronor.

Nytt spåntak på mangelboden samt utvändig målning.

Vägvisare “Bygdegård” sattes upp av Vägverket efter ansökan.

Sedvanlig surströmmingsfest 2 sept.
Från Bygdegårdarnas Riksförbund erhölls boken “Mötesplatser” som gåva. Jämteböle Bygdegård finns med i boken.

Medlemsantalet har ökat till 43 st.

1995

1995 inleddes arbetet med byautvecklingsarbete i Vännäs Kommun. Den 16 februari inbjöd föreningen och Vuxenskolan till “byaträff” i Bygdegården. 22 personer från Järvdal, Jämteböle och Snålltjärn kom.

Åke Sandström från kommunen informerade om bakgrunden till arbetet och om aktuella beslut. Vuxenskolan visade studiematerial.

18 personer anmälde sig till studiecirkel i byautveckling, blev två grupper som träffades 7 gånger under våren och tre tillfällen under hösten. Så småningom skissades en plan över det som kunde tänkas vara genomförbart på kortare och längre sikt.

Målinriktningen formulerades som följer:
1. Att aktivt arbeta för att skapa förutsättningar så att människor och då företrädesvis unga finner det meningsfullt att bosätta sig i våra byar.
2. Att verka för att service av olika slag fungerar, som skola, barnomsorg och äldreomsorg.
3. Att verka för öppenhet och samarbete och främja trivselskapande åtgärder.
Efter utskrift av cirkeldeltagarna överlämnades planen till styrelsen för Tväråbäcks Intresseföreningen den 18 april.

Medlemsantal: 60 medlemmar.

Årsmöte den 3 mars, efter förhandlingarna berättade förre kyrkoherden Stig Marklund, gruvliga spökhistorier.

Hembygdsfesten den 2 juli blev en av de festligaste och minnesvärda dagarna i föreningens historia. Blomsterkonungen Linnés uttolkare Hans Odöö, Uppsala intog talarstolen. Jag har spelat Linné minst 1500 gånger, men det här är en av de gånger som jag kommer att minnas som något särskilt sade Hans när han tackade för applåderna. Ungefär 250 personer i publiken. Tjäderbröst på tunnbröd kunde intagas när serveringen öppnade och självklart bjöds Carl von Linné, alias Hans Odöö först av alla.

Trubaduren Pelle Lundholm sjöng visor av en annan stor 1700-tals person, nämligen Carl-Mikael Bellman.
Torgny Arnfjell, Lycksele ställde ut tavlor och sålde.

Det hade bakats 50 dagar under år 1995.

Under försommaren renoverades det stora kakelugnsrummet. Takpappen revs bort och råsponten målades. Gipsyplattor spikades på väggarna och tapetserades. Nya elledningar drogs och ett par gamla takarmaturer monterades upp. Ideellt arbete.

Surströmmingsfest den 1 sept och riksmarsch den 24 sept.

Roger och Viola Lundberg utformade en folder som presenterade Jämteböleortens Bygdegårdsföreningen och tryckte upp första upplagan.

Premiär för majbrasa i föreningens regi valborgsmässoafton 1995. Stor uppslutning kring brasan nedanför Götes och samling till kaffe med dopp i bygdegården efteråt.

Röjningsdag den 27 maj. Röjdes runt bygdegården och på flera ställen runt sjön. Någon bjöd på köttsoppa efteråt.

En snygg tröja med byarnas “logo” beställdes av 29 personer i samband med studiecirklarna.

Pizzafest anordnades den 17 november. Kostnaden betalades ur den “bygdepeng” på 2000 kr som vi erhållit.

1996

Årsmöte den 3 mars, 25 personer. Umebygdens spelmansgille medverkade och Sture Jonsson berättade från sitt arbete som lärare på Friskola.

Valborgsmässoafton med brasa och servering, mycket folk.

Hembygdsfest den 30 juni med fd länsrådet Harry Forsell som talade över “Hur ska vi förvalta vårt kulturarv?”. Familjen Blomme spelade och sjöng. Utställning av hemvävt och broderat blandat med gamla bruksföremål.

Surströmmingsfest 30 augusti, Filip Gerhardsson kåserade.

Tväråbäcks Intresseförening inbjöd boende och personal på Brattby vårdhem till en rundtur i bygden. Bygdegårdsföreningen bjöd på kaffe och nybakta mjukkakor samt visade bakning i bagarstugan. 30 personer deltog i turen.

Det bakades 72 dagar + 3 bakkurser under 1996.

Kjell Nilsson tillverkade utemöblerna som står vid flaggstången.

Insamling av “Skräp och skrot i naturen” gjordes i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Massor av skrot kröp fram och fördes bort till rätt plats.

Agenda 21, studiecirkeln avslutades i början av året.

Byautvecklingsgrupperna hade 5 träffar, påtryckningar gjordes till vägverket om förbättring av allmänna vägen genom byn, från Nilsland till Stärkesmark som resulterade i dikning och 800 kubikmeter grus.

Omutbara politiker skrev Vännäsreportern “Kurre” om i VK den 2 okt 1996. Näringslivsservice och byaföreningarna i Jämteböle, Selet, Strand och Stärkesmark hade inbjudit kommunens politiker och chefstjänstemän på en rundtur den 28 sept. Traktering skulle bli hembakt bröd, grillat kött och andra läckerheter. Avsikten var att de styrande skulle få se och höra om hur pengarna de delat ut hade förvaltats. INGEN KOM!! De var omutbara.

Familjen Tommy och Monika Sandström flyttade efter 12 år från Jämteböle. De avtackades vid en liten fest i bygdegården. De fick ett “Diplom” med tack för god kamp i byautvecklingsarbetet och en flamskvävnad som Svea Holm skapat.

1997

Årsmöte den 9 mars, Carola och Kuno Högberg med döttrarna Jenny och Malin stod för musikalisk underhållning.

Valborgsmässofirande, vårtal av Ingrid Hörnqvist, Vännäs och Rune Forsberg spelade dragspel i bygdegården under kaffet.

Hembygdsfest den 29 juni, drygt 200 personer, biolog Inger Mellgren, Järfälla talade i sitt föredrag om “Tallarna talar i Jämteböle genom tre generationer”. Jämteböles tallar visade sig ha en mängd lavar vilket enligt Inger tydde på att luften var ren. Inger skänkte även en fin “Lavnyckel” till bygdegården, sitter i stora salen.

Arne Pilebro, Tvärålund, Ingers far berättade skolminnen från Jämteböle skola, han hade nämligen gått sina sex skolår här med början 1919. Hans föräldrar bodde i en banvaktstuga vid järnvägen och Arne hade skolvägen förbi Nilsland och Snålltjärn till skolan i Jämteböle. Vännästrion “Wallström Jämte Karlsson” spelade och sjöng.

En handborrad furustock för vattenledning tillsammans med originalverktygen fanns utställd. Uno Bingebo, Lillsjö berättade om hur han hjälpt sin far med borrningsarbete i unga dagar.

Surströmmingsfest den 29 augusti, Bert Eklund, Vännäs medverkade.

Tväråbäcksbygdens intresseföreningen inbjöd den 13 april till “Tväråbäcksdagen” som ett led i vinterns marknadsföringskampanj.

Bygdegårdsföreningen bidrog med bakning i bagarstugan, med smakprov och försäljning av mjukkakor samt “Öppet hus” med information om byn. Många familjer hade kommit på besök och Nordnytts TV-team var i farten.

Söndag 4 maj arrangerade Näringslivsservice och Vuxenskolan en busstur från Vännäs till byarna Vännfors, Selet, Gullsjö, Stärkesmark och Jämteböle. Tre bussar, sammanlagt 140 personer kom och fick kaffe, information och köpa mjukkakor.

Riksmarsch den 14 sept till förmån för cancerfonden.

Teater, den 21 november, med stöd av bygdegårdsdistriktet och Vuxenskolan kunde vi engagera skådespelaren Gunnar Eklund för en helkväll med “Skräddar Molins berättelser” skrivna av Torgny Lindgren. En höjdare. Dessutom var det dukat för kaffe i båda rummen på övervåningen där de nyrenoverade kakelugnarna spred en skön värme. 40 personer kom.

Premiär för “Välkomstgröt” den 12 december var alla bybor inbjudna till grötfest. De nyinflyttade hade fått en särskild inbjudan. En festlig träff med unga och äldre, trivsel och julstämning. 35 personer kom.

Under våren utfördes ommurningen av kakelugnen i det mindre rummet på övre av Peder Nyström, Spöland. Skorstenen provtrycktes och godkändes. Gamla elledningar byttes ut. Köket och det mindre rummet tapetserades och målades om, ett nytt överskåp i köket sattes upp. 140 timmar ideellt arbete i samband med dessa förbättringar.

Grillstugan, grundarbetet för stugan, vedboden och toaletten påbörjades den 24 juni. Under tiden april-juni hade ALU-arbetarna timrat upp byggnaderna i Vännäs. Någon hjälp med upptimring på plats fanns ej att få, därför hämtades timret och uppsättningen gjordes av byns eget folk. Sigfrid Johansson murade “grillen”. Ideellt arbete 147 timmar. Timret skänktes av Gustaf Sandberg (50 stockar) och NK Lundströms Trävaror (25 stockar). Nyttjanderättsavtal upprättades av berörda parter.

1998

1998 inleddes med studieupptakt med Vuxenskolan den 26 januari.

Bygdegårdarnas distriktsstyrelse hade sammanträde i bygdegården 2 februari, då erbjöds “Konst i Bygdegård”.

Ordförande och kassör deltog i “Det stora bygdegårdslyftet”, en kurs som Riksförbundet anordnade i Lövånger 21-22 febr.

Årsmöte den 15 februari, Annika Kjellberg medverkade.

“Konst i Bygdegård” den 3 april med 30 personer samlade, konstvetaren Greta Burman, Umeå berättade om de fem litografierna av svenska konstnärer som nu hänger i stora salen.

Valborgsmässofirande med nyinflyttade Maria Delden som vårtalare. Birgit Lundberg, Julle Westman och Bert Eklund alla spelmän från Vännäs underhöll vid kaffeserveringen och vid brasan. Vackert fyrverkeri.

Söndagsmorgon den 10 maj bjöds revygänget “Kottarna” 20 glada människor från Bjurå i Norrbotten på fika efter att de varit på en rundtur i trakten. Gänget hade framfört sin fantastiska revy i Tväråbäck kvällen innan. Kottarna hade fått “Stora landsbygdspriset” 1997.

Hembygdsfesten den 28 juni, lcokade 250 personer. Kjell Ulfhielm, Umeå tidigare lärare bl a i Vännäs talade om “Min barndoms skog och dagens, minnen och kommentarer”. Kjell har ägnat stor kraft åt “Skogen i skolan” ett utbildningsprojekt som startade 1973. Har även skrivit en bok med samma titel. På temat skogen var en utställning ordnad, gamla skogsredskap och gamla genuina skogsarbetarkläder fanns att beskåda på området. Sångaren Bo Bewerlöv, Gräsmyr medverkade.

Surströmmingsfest den 4 sept, fullsatt när Palmar Johansson och Hans-Olov Henriksson sjöng och spelade.

Korpgång – textil konstutställning producerad av Bygdegårdarnas Riksförbund och Vuxenskolan. Vernissage den 1 okt. Barbro Lindgren och Karl-Olof Lindgren sjöng och spelade och kaffeservering var ordnad. Ett 40-tal gäster.

Välkomstgröt den 18 december, 40 personer, därav 12 barn kom till festen. Småflickorna Johansson och Henriksson spelade och roade.

Gåvor till föreningen, Gustaf Sandberg erhöll Lions kulturpris, 3000 kr vilket han skänkte till Bygdegårdsföreningen. Ulla och Åke Johansson överlämnade 600 kr.

Studieverksamhet, Grundkurs i Data, BygdeNet-kurs 20 timmar. Cirkel i “Miljöarbetet inom Bygdegården” påbörjades av styrelsen den kallades “Miljökvitto 1” och handlade om de dagliga rutinerna. Två svampkurser under hösten med 8 deltagare i vardera. “Skihagakursen” med 9 deltagare startade på senhösten. Eskil Johansson, Näsmark, Bjurholm var ledare. Huggning av virket påbörjats.

Fem herrar från Jämteböle gick matlagningskurs i Vännäs och firade med avslutningsfest i bygdegården med sina damer den 23 augusti.

EFS-gudstänst har hållits, även privata sammankomster.

Grillstugebygget i det närmaste klart: Total kostnad 26724 kr. Bidrag: 25000 kr. 229 timmar ideellt arbete.

Bagarstugan, bakats 57 dagar, 8 dagar var kurs.

Välkomstskyltar sattes upp vid Snålltjärn och Järvdal. Konstruktionen är en A-stolpe (modell gammal hässjestolpe) ritad av Roger Lundberg. Senvuxen gran till stolparna huggen av Gustaf. Tillstånd sökt hos Länsstyrelsen (1500 kr), övrigt material 691 kr.

Reparationer och underhåll, ommålning av tak och väggarna i stora salen.

1999

Medlemsantal: 83 st. Årsmöte den 28 februari, Jeanette och Palmar Johansson berättade från Byakongressen i Lycksele hösten 1998. Valborgsmässoafton, brasa på “Fågelmyran” med 50 personer. Ingrid och Bernt Lindmark medverkade. Palmar höll vårtal. Hembygdsfesten den 4 juli, biolog Malin Karlsson talade om “Markernas mångfald” en kampanj som finansierats av Sverige och EU och administreras av Länsstyrelsen. Invigning av den vackra och välgjorda “Skihagan” som slutförts i början av juni och som kommer att berika landskapsbilden i många år framöver. Malin delade ut “Intyg” om genomgången kurs utfärdat av ledaren Eskil Johansson. Band Blomé, Henrik, Eva, Frida och Emil framförde låtar tonsatta av Georg Riedel och texter av Barbro Lindgren. En mycket vacker utställning av “Gamla broderier” fanns i stora salen och rönte stort intresse och uppskattning. Surströmming den 3 september, fullsatt, vännen Haldo Åström kåserade och Bert Eklund, Vännäs spelade och ledde allsång. I bagarstugan bakades 52 dagar. Grillstugan målades utvändigt. En utemöbel och orienteringstavla placerades ut. Roddbåt, en “Örnbåt” inköptes för 6000 kronor. Fiskevårdsföreningen bidrog med 4000 kr och Jämteböle byamän med 2000 kr. Vid Bygdegården tog Vattenfall bort 2 stolpar med tillhörande luftledningar och drog jordkabel fram till huset. Nytt mätarskåp på väggen. Två värmeelement har monterats in i stora rummet på övre våningen. Nya gardiner har inköps, fållats och satts upp i stora salen. Uthyrningar, gruppboendet i Tväråbäck har hyrt stora salen för “Musikcafé” 1 febr – 10 juni samt 3 sept – 10 dec. De har använt lokalen fredagar 9-12. Uthyrning av stora rummet uppe. Barndop, släktträffar, övriga privata fester och sammankomster. EFS-gudstjänst. Musik & Teaterföreningen i Vännäs hyrde för “Finnforsrövarna” med Thomas Andersson den 9 december. Salen fylld till sista pall. Afton med julpyssel anordnades. Studieverksamhet, Skihagakurs slutförd, Studiecirkel i miljöarbete “Miljökvitto 2” handlade om utåtriktad verksamhet. Offentlig “Trivselafton” den 2 nov i samarbete med Vuxenskolan. Miljöchef Tage Aronsson medverkade och berättade om Agenda-21 arbetet inom Vännäs. Kung Bore medverkade och höstens studiematerial presenterades. Skogsvårdsstyrelsens kurs “Grönare skog” påbörjades med 9 deltagare. “Miljökvitto 1” erhölls vid Bygdegårdsdistriktets årsmöte i Bodbysund.

2000

Den 17 februari bildades Vännäs Landsbygdsråd i Jämteböle Bygdegård. Rådet ska tillvarata byarnas gemensamma intressen och verka för landsbygdens utveckling. Bygdegårdsföreningen gick in som medlem i Landsbygdsrådet.

Årsmöte hölls dne 4 mars.

“Miljökvitto 2” erhölls vid distriktsstämman i Stöcke bygdegård.

Hembygdsfest den 3 juli. Sånggruppen “Novanine” från Vindeln med Roland Widmark som dirigent inledde med C D af Wirsens sommarpsalm därefter ett varierat program bl a musik av Duke Ellington. Maud Olovsson, VD för Hushållningssällskapet talade om sällskapets start år 1814 och gav glimtar från verksamhetens utveckling och förändringar till idag. Inne i Bygdegården fanns en “Dock- dräktuställning” som tillhörde Studieförbundet Vuxenskolan, var en vandringsutställning. Den var otroligt välgjord och intressant med dräkter från Vikingatid och fram till Selma Lagerlöf.

Surströmmingsfest den 30 augusti, 38 personer och bygdens storsångare Kent Hellqvist tillsammans med spelmannen Bertil Rosenqvist, Vännäs underhöll och ledde allsång.

Grötfest den 16 december med fullsatt runt borden, 11 barn från sex månaders ålder var med. “Glesbygds-Arvid” Ove Eliasson från Kussjön läste egna dikter. Arnold Kjellberg och Palmar Johansson spelade. Insamlades 1226 kronor till Anna Kristensens barnhem i Petrozavodsk.

Konstutställning den 17 december visade Konstfrämjandet en grafikuställning. Olle Ebgen Ljungblad, lärare på konsthögskolan berättade om grafiska tekniker, visade diabilder och pratade om konst i allmänhet. Tolv tavlor som hörde till utställningen var uppsatta och servering med hembakt var ordnad. 25 intresserade slöt upp.

Bagarstugan, i maj togs golvet upp, delar av bjälklaget byttes ut, golvet lades in av Håkan Eriksson, Brännfors, slipades och oljades därefter. Dräneringsåtgärder gjordes, det öppna diket fördjupades och en dräningsslang med grovt grus lades ned för att avleda vatten från baksidan av huset.

Grillstugan, en ny fin brygga tillverkades och placerades vid platsen. “Insnöskydd” sattes upp på båda skorstenarna, tillverkades av Kennet Eriksson. “Skihagan” förlängdes med ca 30 meter veckan efter midsommar.

Studiecirkeln “Grönare skog” avslutades, 9 deltagare.

Uthyrning till föreningsmöten, fester, barndop samt några semesterveckor.

2001

Årsmöte den 3 mars, Laila och Lars Windelius, Rödåliden sjöng till eget gitarrackopanjemang efter förhandlingarna.

LRF, Vännäs Landsbygdsråd och Vuxenskolan anordnade den 26 mars en träff om “Lokalt utvecklingsarbete”.

Valborgsmässoafton, fullsatt bygdegård där Åke Lindgren, Ingrid och Bernt Lindmark spelade och sjöng under kaffedrickandet. Vårens största och lättända brasa på Violas fastighet.

Hembygdsfest den 1 juli, strålande väder som oftast, 250 i publik. Folkmusikgruppen “Masur” bjöd på sång- och musikunderhållning av god klass. VK:s fågelexpert Christer Olsson, Umeå kåserade om fågellivet i Västerbotten. Han hade hunnit göra en sväng runt Jämtebölesjön innan festen och upptäckt många fågelarten på en kort stund. Utställning av gamla skolplanscher var till beskådande både i stora salen och ute på bagarstugan. Netto: 9209 kronor.

Gäster från Italien, den 10 augusti hyrde Näringslivsservice bygdegården och bagarstugan för att bjuda 10 gäster från Vännäs vänort Cameri i norra Italien på festmiddag. Kommunledningen var också representerad. Intresseföreningen stod för middagen och bygdegårdsföreningen för uppvärmd och fin bagarstuga där alla gäster kunde provbaka en egen mjukkaka.

Surströmmingsfest den 31 augusti.

Riksmarsch igen den 22 sept i samarbete med TIK. Såldes 29 startkort, bakning och försäljning i bagarstugan.

Teater i Bygdegården den 2 oktober, Musik & Teaterföreningen Vännäs hyrde för “Den bergtagnas dotter” spelad av Teater Scandall. Mer än fullsatt.

Bagarstugan, en ny varmvattenberedare sattes in. Mycket ved höggs och klövs i samband med röjning runt sjön. Stugan målades utvändigt, även mangelboden målades vid samma tillfälle.

Grillstugan, sand för 1500 kr har inköpts och fyllts på vid stranden.

Uthyrning av övervåningen flera veckor under sommar och höst. Sommarcafé några tillfällen i juli blev välbesökta, ordnades av intresseföreningen, Tväråbäck.

Studieverksamhet, Landsbygdsutveckling med 8 deltagare startade 3 april. Cirkeldeltagarna utarbetade en utvecklingsplan. Arbetsgruppen lämnade en genomtänkt, visions- och målinriktad utvecklingsplan till Vännäs Landsbygdsråd den 10 april. Vid utlottningen av penningpriserna fick Jämteböleorten 1000 kronor.

2002

Årsmöte den 26 februari, 17 personer närvarade. Gunni och Gösta Åden, Vännäsby underhöll med sång, musik och diktläsning. Palmar Johansson informerade om “Kulturströmmen”.

Informationsträffar den 26 mars och 10 april. Den 26 mars med “Stad och Land” och Näringslivsservice, inbjudan gått ut till alla boende i området. Lena Carneland och Viktoria Jansson berättade om sitt arbete med att bistå föreningar och organisationer som har projekt de vill genomföra. Det fanns EU-pengar att söka. Informaiton om projektet “Våtmark Jämtebölesjön”. Den 10 april var träffen initierad av Bygdegårdsdistriktet med Tord Olovsson som är ordförande. Vännäs kommunledning och representanter från de fyra bygdegårdsföreningarna inom Vännäs deltog.

Valborgsmässoafton, firande i bygdegården med delar av “Bäverdraget” från Bjurholm. Brasa på “Fågelmyran”.

Hembygdsfest den 30 juni, en talrik publik väntade på talaren, antikvarie Anders Karlsson, Umeå som gav glimtar ur Västerbottens kulturhistoria genom 9000 år. Sång- och musik av “Wallström-Jämte-Karlsson”. Fotoutställning med bilder från 1900-talet samt övriga sedvanliga festingredienser. Festen hade även äran att bli plats för målgång i det första “Kulturrallyt” som anordnades av EU-projektet “Kulturströmmen”. Rallyt startade vid Slöjdarnas Hus och gick genom vacker landsbygd till målet. På vägen kunde man stanna upp på platser som var utmärkta på den karta som erhölls vid starten. 60 bilar deltog i rallyet. Vid målet i Jämteböle stod bygdens egen sångare Kent Hellqvist på scenen. Han avlöstes av ingen mindre än Ewert Ljusberg, med gitarren om halsen och slokhatten på svaj. Visor, skrönor och historier som uppskattades mycket. Dessutom framfördes ett teatraliskt upptåg av “Vännäs Gycklarskola” som handlade om en händelse i Jämteböle i slutet av 1500-talet. En kvinna blev dömd till bränning på bål men benådades till halshuggning. Manus och regi, Palmar Johansson.

Surströmming den 28 augusti, fullsatt när Sture Gottnersson, Vännäs berättade om sitt 75-åriga liv. Har skrivit en liten bok i ämnet främst för sina barn.

Grötfest den 15 december, information om Stad- och Landprojektet “Linnévägen” sträckan Västra Spöland-Jämteböle, en del av den gamla färdvägen mellan Umeå och Lycksele, drygt 7 km. Även information om projektet “Våtmark Jämtebölesjön”.

Gäster från Ryssland den 22 oktober, besökande från Tväråbäcks vänort i ryska Karelen. Bjöds på kaffe samt visning av tunnbrödsbakning i bagarstugan.

Teater “1809 i kärlek och krig” den 7 november, arrangemang av Musik & Teaterföreningen Vännäs och Thomas Andersson, en föreställning ur Riksteaterns turné. Utsålt och en fantastisk berättarföreställning. Det var tredje gången Thomas spelade i Jämteböle Bygdegård.

Projektet “Smultronställen i Vännäs”, till projektet har skrivelse skickats till projektledaren från styrelsen om tips på smultronställen i byarna.

Studieverksamhet, “Grönare skog i praktiken” anordnad av Skogsvårdsstyrelsen förlagt tre träffar i Bygdegården. Bygdegårdskurs i försäkringsfrågor, Sörmjöle, två deltagare.

Bygdegårdarnas Riksstämma i Lycksele, två deltagare. Bygdegårdsdistriktets årsstämma i Brattsbacka, fyra deltagare.

Uthyrning till fester, föreningsmöten, fester och övriga sammankomster. Övervåningen uthyrd några veckor. Tväråbäcks förskola med 20 barn övernattade vid ett tillfälle.

Reparationer av bygdegården, den planerade reparationen av två ytterväggar påbörjades i juni. Arbetet leddes av Håkan Eriksson, brännfors. Gavelväggen mot flaggstången målades. Den 23 augusti fortsatta arbetet, en skylift lånades och målningsarbetet slutfördes den 25 augusti. Nytt källarfönster, ventilationsluckorna i sockeln lagades. Skötbord på toaletten. En ny brandsläckare sattes upp på övervåningen. Utrymningsskyltar och skyltar för brandsläckare uppsatta. Reparationskostnader: 16824 kronor exklusive ideellt arbete.

2003

2023

För 2003 saknas protokoll. Alla texter innan blev skrivna av Gustaf och Siri Sandberg

2004

Årsmöte hölls i Jämteböle Bygdegård den 13 mars. Som ny ordförande valdes Palmar Johansson. Gustav Sandberg avtackades efter alla år som ordförande och invaldes i styrelsen som hedersordförande.

Hembygdsfest hölls den 4/7. Under dagen kunde man njuta av hembakt bröd samt Tjäderbröstmackor. Musikunderhållning med Henriksson & Lundström.

Eftersom aktiviteten genomfördes i samverkan med ”KUL-TUR” dagar i Vännäs, ordnades en vandring från Spöland 7 km, efter den nyinvigda Linnévägen. 70 deltagare vandrade denna sträcka. Med i vagnen satt även spelmannen Arnold Kjellberg.

Efter stopp vid alla tre grillstugorna där servering ordnats, var det fjärde stoppet på bygdegården i Jämteböle där Hans Odöö berättade om sin ”alias” liv och leverne.

Under verksamhetsåret har långtidsuthyrning tagit fart med Arnold Kjellberg som hyresgäst.Murstocken i lägenhetens kök har rustats med en ny rökkanal.

2005

Hembygdsfesten anordnades den 3 juli. Temat för året var ”Barnens dag” med ponnyridning, spöktunnel, såpbubblor, fiskdamm, gevärskytte och godisjakt.

Under dagen underhöll Linas kvintett. Naturstig enligt tradition.

2006

Vid årsmötet den 5 mars valdes Kalle Nordin till ordförande. Vid årsmötet diskuterades vilka möjligheter som finns för att stärka föreningens ekonomi genom att permanent kunna hyra ut övervåningen.

Under våren skedde så en större reparation av övervåningen. Kalle Nordin och Thomas Carlsson åtog sig att göra det mesta av jobbet, men måste ha hjälp med att dra ledningar av VVS och el.

Styrelsen kontaktade Henning Gustafsson BR för rådgivning och bidragsansökan skickades senare in. Föreningen upptog även ett lån för upprustningen.

2007

Medlemsantalet för 2007 var 83 vuxna och 31 barn och ungdomar.

Aktiviteter; Året började med att kapa och klyva den ved som byamännen skänkt.

10 mars underhöll Margaretha Andreasson och Arnold Kjellberg.

30 april valborgsmässofirande.

12 maj trerätters middag.

1 juli på Hembygdsfesten underhöll gruppen NCK och Alexandra Di Paoli berättade om växters användningsområden och tog med intresserade på en örtvandring.

26 okt serverades älgköttsoppa till ett femtiotal personer.

21 nov besökte Hasse Johansson en välfylld bygdegård och berättade om björn.

9 dec julgröt met tomte och lotteri.

Årets underhåll av fastighet som installation av luftvärmepump, nya hängrännor till bagarstugan, nya elledningar i husets bottenplan. Samtliga element utbytta.

Vi har köpt porslin, bestick och glas till 50 kuvert. Köket är också kompletterat med kastruller, redskap och 100 kaffemuggar.

Linné 2007: 300-årsjubileum med Eva Blommé som projektledare. ”Tidsresan i Linnés fotspår” anordnades den 20 augusti.

Under hösten drogs bredband till byn och bygdegården blev även ansluten.

2008

Aktiviteter under året; Teater om Tok Abraham, Valentinmiddag, Arr.med Thomas Andersson, öppet hus för lovlediga barn, älgköttsoppa, musik och konstcafé och julgröt.

Vid Hembygdsfesten underhöll Carl-Axel Åsell med vänner. F-labb ordnade en fotoutställning.

2009

Under året satsades extra på ungdomarna. Malin Gruffman projektanställd av Bygdegårdarnas Riksförbund skapade möten mellan ungdomar i bygden.

Vid årets hembygdfsfest underhöll Denni Hansson. Fototävling, loppis, naturstig mm.

2010

Styrelsen består av Kalle Nordin, Gulli Bergström, Solveig Nilsson-Nurse, Inger Sjöström och Thomas Carlsson.

Aktiviteter; älgköttsoppa, musikcafé med Citronellorna och julgröt.

I samband med hembygdsfesten firades skolans 100-årsjubileum. Gustaf Sandberg kåserade och familjen Blomé stod för underhållningen.

Under lördagen hade tidigare elever en återträff.

Övrigt; Rörmokare har förbättrat rördragning. Skolans fasad mot vägen har blivit målad samt några väggar på uthuset. Flaggstången har målats.

2011

Vid årsmötet 6 febr hade både ordförande och kassör avböjt omval.

Ny kassör blev Nils-Erik Holm men ordförandeposten är vakant.

Vid årets hembygdsfest uppmärksammade vi att Bagarstugan fyller 20 år. Vi hade öppet hus i bagarstugan och det var många som provade på att baka sin egen kaka.

Musiken sköttes med bravur av Stampa Takten.
Sedvanlig fototävling, naturstig och loppis.

Gustaf, Bert och Göte har målat uthuslängan, så nu ser det bra ut igen.

Den 23/10 anordnades cafékväll i bygdegården. Temat var Speleman Anders Löfgren. Bagarstugan kommer från Fällforsselet (Näset). Den byggdes i början av 1800-talet och tillhörde då Anders Löfgren. Han bodde i stugan från 1850 till sin död 1888. Därefter användes stugan som bagarstuga. Ulrika Frölander och Robert Eklund på fiol och bas spelade 2-3 låtar av Löfgren, men det bjöds även på annan musik.

2012

Årsmöte hölls den 26/2 2012 i Bygdegården.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar där den viktigaste frågan berörde hur föreningen ska åtgärda alla fönster.
Styrelsen kommer att under år 2012 påbörja arbetet med att ta fram olika förslag till lösning.

Ny styrelse
Ordförande: fortfarande vakant
Sekreterare: Solveig Nilsson-Nurse
Kassör: Nils-Erik Holm
Övriga ledamöter: Gulli Bergström, Lisa Nurse och Elof Asplund
Ersättare: Anneli Kardin, Anna Carlsson och Marianne Nilsson

Den 28 juni träffades vi vid fågeltornet och Henrik Blommé berättade om fågellivet i Jämteböle och Snålltjärn.

Årets hembygdsfest genomfördes i strålande solsken. Vi fick besök av Eva Jansson, kulturstipendiat 2011 i Vännäs kommun, som kåserade om vatten, skolan samt slåttana på härlig dialekt. Tre Trubadurer – Fredrik Wållberg, Tobias Lundström och Sebastian Swahn underhöll med mycket uppskattad musik. Vinnare i årets fototävling på temat “Vatten” blev Sandra Karlsson.

Den 14 oktober anordnades musikcafé där Martin Alperud (dragspel) och Robert Eklund (fiol och sång) underhöll.

Den årliga julgröten i december blev en succé med 2 fullsatta sittningar.

2013

Årsmöte
Årsmöte hölls den 10/3 2013 i bygdegården. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vid stämman väckta frågor:
Förslag om ny välkomstskylt i Snålltjärn.
Förslag att begära skriftlig redovisning av Vännäs Kommun hur de disponerat de beviljade bygdeavgiftsmedel som var avsedda för upprustning av badplatsen i Snålltjärn.
Önskemål om förbättring av badplatsen vid Jämtebölesjön.
Anna-Lena Schulz berättade om den planerade skolnedläggningen i Tväråbäck och överklagandeprocessen.

Ny styrelse
Ordförande: fortfarande vakant
Sekreterare: Marianne Nilsson
Kassör: Nils-Erik Holm
Övriga ledamöter: Gulli Bergström, Elof Asplund och Anneli Kardin
Ersättare: Anna Carlsson och Solveig Nilsson-Nurse

Linnévandring
Den 26 maj arrangerades den årliga vandringen i Linnés fotspår. Glada vandrare från Jämteböle och Spöland möttes vid den mittersta grillstugan.

Nytt tak på mangelboden
Under sommaren har några hurtiga herrar bytt tak på mangelboden och målat framsidan på bygdegården samt sett över hängrännorna.

Fågelskådning
Den 2 juni träffades vi vid fågeltornet och Henrik Blommé berättade om fågellivet i Jämteböle och Snålltjärn. Vi var 13 st som lärde oss mer om fåglar och 33 st fågelarter identifierades. Bl a kunde vi studera en ruvande svan på nära håll. I fågeltornet finns ett block där den som vill kan skriva ner vilka arter man sett vid besöket. Fågeltornet är väl behållet och känns stabilt att gå upp i.

Hembygdsfesten
Årets hembygdsfest hölls söndagen den 30 juni. Gun Rehnman och Bo Beverlöv underhöll med musik.
Temat i fototävlingen var fritt. Vann gjorde Jon Johansson Nurse, Jämteböle med en vacker bild av norrskenet. På andra plats kom Sandra Karlsson, Tallberg med en bild av en nyfiken mink. På tredje plats Henrik Blommé, Jämteböle med en bild av en hackspett som kikar ut ur ett hål i ett träd.
Företaget Sunnadalens islandshästar från Nilsland erbjöd gratis ridning.
Bagarstugan var öppen där alla kunde prova på att baka sitt eget bröd eller köpa hembakt tunnbröd, mjukkaka, hemkokt palt och även ortens honung.
Luftgevärsskytte tävlingen vanns av Mille Schulz.
Bybor sålde lammskinn, ägg m.m. Bygdegårdsföreningen reade ut kvarvarande loppisgrejer.
Förtäring: grillade hamburgare som sålde slut, kaffe med hembakt fikabröd, dricka och glass.
Sedvanlig naturstig, i år hade Eva och Henrik Blommé fixat frågorna.

Julgröten
Den traditionsenliga julgröten serverades söndag 9/12. Det var fullsatt, mellan 90-100 pers fördelat på två sittningar. Vi som arrangerar detta tycker det är fantastiskt kul att så många kommer. Det finns ju så många andra arrangemang i juletid.

Förutom julgröten serverades julskinka till hembakad mjukkaka, glögg, frukt och kaffe med kladdkaka.
En liten julklapp delades ut till alla barn. Det var faktiskt mellan 25-30 barn, så nog finns det tillväxt i bygden!

Vi som jobbade i köket saknade faktiskt en diskmaskin, men vi får väl ta upp det på årsmötet.

2014

This isÅrsmöte
Viktigaste frågan på Årsmötet
Frågan om fönsterrenovering kvarstår från fg årsmöte. Styrelsen har under år 2013 jobbat med frågan, men ej kommit till beslut, främst pga att det visat sig att även isoleringen under fönstren är undermålig och att kostnaden för att renovera blir en stor post.
Årets stämma beslutar;
a) att byta vissa fönster på övre plan
b) projektgrupp utsedd bestående av; Solveig Nilsson-Nurse, Eva Blommé, Nils-Erik Holm och Gustaf Sandberg. Gruppen lägger fram begärt underlag till styrelsen.
c) Styrelsen ges mandat att välja det material(trä eller plast) som anses lämpligt ur ekonomisk och estetisk synpunkt

Förslag från medlemmar om att ge unga föräldrar en mötesplats/ lekplats bestående av lekstuga, eka att fylla med sand, rutschbana mm. Placeras i anslutning till bygdegårdens flaggstång.

Ny styrelse:
Ordförande: Anneli Kardin
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare: Marianne Nilsson
Kassör: Nils-Erik Holm
Ordinarie ledamot: Gulli Bergström, Elof Asplund
Ersättare: Anna Carlsson, Solveig Nilsson-Nurse, ansvarig för uthyrning, Sonja Nilsson

Linnévandring
Den 21-22 juni 2014 återvände Carl von Linné till bygden. Under ledning av Eva Blommé och Kulturföreningen Linné genomfördes föreställningen ”Linné kom igen!”
Först en dans- och teaterföreställning på Gammlia och dagen därpå en upplevelsetur längs Linnévägen, Västra Spöland-Jämteböle.

Se affisch
Se artikel i VK6 st nya fönster på övervåningen
Frågan om fönsterrenovering har skjutits upp ett antal år. På årsmötet 9/3 2014 tillsattes en projektgrupp bestående av; Solveig Nilsson-Nurse, Eva Blommé, Nils-Erik Holm och Gustaf Sandberg. Gruppen fick i uppdrag att ta fram olika alternativ, som sedan styrelsen gavs mandat att välja det material (trä eller plast) som ansågs lämpligt ur ekonomisk och estetisk synpunkt. Det var bråttom att komma till beslut för att kunna skicka in en bidragsansökan före 31 mars 2014. Resultatet av bytet, se bif bilder. Styrelsen har lagt ner mer än 100 ideella timmar. Byggexperten AB stod för leveransen.

Läs mer / se bilderRenovering av bakugn i bagarstugan
Eftersom minst 12 st stenar på hällen spruckit måste den renoveras innan vi kunde börja uthyrningen för säsongen. Jan-Olov Nilsson tog på sig att beställa nytt eldfast tegel och själv försöka renovera ugnen. Nytt tegel köptes från Tegelbolaget i Östersund AB och resultatet framgår av bif bildHembygdsfesten
Årets hembygdsfest hölls söndagen den 29 juni. Gun Renman och Bo Beverlöv underhöll med sång och musik.
Rita Henriksson, Vindeln, hade dels en konstutställning med egna verk och sedan en barnaktivitet där barnen fick pannåer och färger för att själva skapa egna tavlor att ta med hem.
Åse Larsson, Järvdal visade och sålde eget hantverk.
Bagarstugan var öppen även i år där alla som ville kunde baka eget bröd eller köpa. Där fanns även hemkokt palt att köpa.
Förtäring; grillade hamburgare och kaffe med hembakt fikabröd.
Luftgevärsskytte och naturstig enligt tradition, men fototävlingen fick ställas in.

Julgröten
Den traditionsenliga julgröten serverades den 7 december. 2 sittningar även i år.
Gulli och Marianne hade bakat bröd i bagarstugan och det bjöds även på julskinka, glögg, frukt och kaffe med kaka.
Ungdomar från ”Isbiten” den nya ungdomsgården i Tväråbäck, sjöng julvisor vid båda sittningarna och en liten julklapp delades ut till alla barn. Timeline description, you can change me anytime click here

2015

Årsmöte
Omval av styrelsen och följande mandattider;

Ordinarie ledamöter:
Anneli Kardin, ordf 1 år
Gulli Bergström 1 år
Elof Asplund 1 år
Nils-Erik Holm, kassör 2 år
Marianne Nilsson 2 år

Ersättare:
Anna Carlsson 1 år
Solveig Nilsson-Nurse 2 år
Sonja Nilsson 1 år

Årets stämma beslutar;
Under år 2015 fullföljs anordnande av lekplats för bidragspengarna om 7.500:- kr som redan betalats ut. Ny välkomstskylt tillverkas och placeras i Snålltjärn.

Sammanfattning av årets aktiviteter
14/4 Cafékväll med tema Isälvsleden
Under mars-maj promenadkvällar runt Jämtebölesjön på måndagar
26/5 Vandring längs Linnévägen. Mait och Conny Lundström underhöll med dragspel och sång
30/5 Vandring längs Isälvsleden. Guide; Anders Mattson
Juni-juli. Projekt lekplats, 96 ideella arbetstimmar
28/6 Hembygdsfest, underhållning med sång o musik (band Blommé och Ingemar Sandström ”Elvis”), kåseri med Ingrid Marklund, barnteater, försäljning av tunnbröd och palt, fika, hamburgare mm
Juli trivselafton vid Tallbackens camping
25/10 inbjudan till Paltfest med underhållning
6/12 gemenskap vid julbord i Tväråbäck istället för årlig julgröt

Motionskvällar inför vandring på Isälvsleden
Under mars-maj hade vi promenadkvällar runt Jämtebölesjön på måndagar. Vi gick ut vid 18-tiden och gick åt valfritt håll runt sjön. Allt för att träffas och samtidigt få gratis motion.

Cafékväll och guidad kvällsvandring efter Isälvsleden
Den 14 april 2015 inbjöds till Cafékväll Isälvsleden med Anders Mattson, Friluftsfrämjandet som föredragshållare.
Vi fick höra på ett inspirerande föredrag om de naturkrafter som skapat den rullstensås som Isälvsleden följer.

Som uppföljning på cafékvällen kunde de som ville delta i en guidad kvällsvandring den 30 maj, och vi som var med kan bara rekommendera andra att besöka leden redan nu i sommar.

Är ni intresserade så kolla gärna www.isalvsleden.se

Visa bilderLinnévandring
Den 26 maj arrangerades den årliga vandringen i Linnés fotspår. Många glada vandrare från Jämteböle och Spöland möttes vid den mittersta grillstugan trots det dåliga vädret.
Mait och Conny Lundström underhöll med dragspel och sång.

Se affischHembygdsfest
Dagen bjöd i stora drag på följande:
– Band Blommé underhöll med musik
– Ingemar Sandström sjöng låtar av Elvis Presley och berättade om hans liv
– Ingrid Marklund kåserade
– Barnmusikalen Bamse uppträdde
– Carina Lundberg, konsthantverk
– Jonathan Clark, Eko-Trädgård försäljning av växter
– Kaffe med fikabröd och annan förtäring fanns att köpa
– I bagarstugan såldes bröd och palt
– Naturstig för barn och vuxna

Se bilder

2016

2016
Årsmöte
Ny styrelse och följande mandattider;

Ordförande, vakant
Gulli Bergström, vice ordf 2 år
Amanda Luckey, adjungerad
Nils-Erik Holm, kassör 1 år

Ersättare:
Anna Carlsson 2 år
Solveig Nilsson-Nurse 1 år
Marianne Nilsson, hemsida 1 år

Vid stämman väckta frågor;
Förslag av Gustav Sandberg att tilläggsisolera tredje vind och byta de fönster som ännu ej är utbytta.
Viola Lundberg och Gustav Sandberg kommer att göra en inventering av skänkta alster, som nu förvaras i mangelboden, så att kommande generationer kan se vad föremålen använts till och vem som skänkt dem.
Ny välkomstskylt vid södra infarten.

Aktiviteter under år 2016
3/7 Hembygdsfest där Kalasorkestern underhöll och i skolsalen kunde besökarna titta på en konst- och hantverksutställning av Alex Rosa Backlund och Amanda Luckey.
28/10 Älgköttsoppa

2017

Årsmöte
Omval styrelse och följande mandattider;

Ordförande, vakant
Gulli Bergström, vice ordf 1 år
Nils-Erik Holm, kassör 2 år

Ersättare:
Anna Carlsson 1 år
Solveig Nilsson-Nurse 2 år
Marianne Nilsson, hemsida 2 år

Vid stämman väckta frågor;
Viktigaste frågan/informationen på årsmötet var att befintlig ”skihaga” kommer att repareras och förlängas. En ansökan om bidrag har redan lämnats in till Vännäs Kommun.
Under åren 1999-2000 pågick en studiecirkel i ”skihagabygge” och cirka 100 meter uppfördes, men är nu i behov av upprustning.

Förslag av Gustav Sandberg;att tilläggsisolera tredje vind
omkittning och målning av några fönster
återuppta seden att hälsa nyinflyttade välkomna till bygden


Sammanfattning av årets aktiviteter
Hembygdsfest den 2 juli. För underhållningen stod Kung Bore (musik) och Zethino (trollkarl).
Om- och tillbyggnad av skihagen runt bygdegården samt slyröjning på tomten, pågick under sommaren och hösten. Bidrag från Jordbruksverket.
2 september, invigning av nya skihagen och tillika en eftermiddag om tjärdalsbränning med föredrag och bildvisning. Dagen planerades av Gustav Sandberg. Mat över öppen eld serverades ute på gården.
Julgröt serverades den 10 december

2018

2018
Årsmöte
Omval styrelse och följande mandattider;

Gulli Bergström, ordförande 1 år
Vice ordförande, vakant
Solveig Nilsson-Nurse, sekreterare 1 år kvar
Nils-Erik Holm, kassör 1 år kvar
Tomas Bergström, ordinarie ledamot, 2 år

Ersättare:
Sonja Nilsson, 1 år
Göran Johansson, 1 år
Marianne Nilsson, hemsida 1 år kvar

Vid stämman väckta frågor;
Tomas utsågs att återigen kontakta Tavelsjö byanät för att se hur det kan lösas tekniskt med internet.

Föregående års öppna frågor kvarstår;att tilläggsisolera tredje vind
omkittning och målning av några fönster
återuppta seden att hälsa nyinflyttade välkomna till bygden

Bygdegårdsdag Söndag 1 juli
Vi fick lyssna till skön musik med gruppen JAZZÅ och sångerskan Maud Sparrman.

Ingrid Marklund kåserade om livet på landet.

Dessutom fanns:tipsrunda för barn och vuxna
tävlingar för små och stora barn
försäljning av hembakt bröd och palt
lotterier
kafé
hamburgergrill

2019

2019

Protokoll saknas

2020

COVID-19

Ingen verksamhet pga global pandemi

2021

COVID-19

Ingen verksamhet pga global pandemi

2022

Efter två år av social distans Musikern återupplevas Bygdegårdsdagen den 3:e juli med strålande väder och en stor publik. Musik av Börje Kaddik och föreläsning av Christer Olsson.

Den 4:e december blev det även julgröt igen.

2023

50 åR

Föreningen fyller 50 år. Det fyras med en extra festlig bygdegårdsdag med mycket musik, utställning om lokal handverk och kreativ talang samt presentation av boken “Djuren vid Jämtebölesjön” (skrivet av Thommy Bäckström som har sommarstuga i Jämteböle)

Förening får även en ny hemsida !