Jämteböle
Jämteböle
Jämteböle
Klicka på bilden om du vill pausa bildspelet
Skihagen före

Klicka på bilderna nedan om du vill titta på dem i din egen takt.

Tillbaka

Reparation och förlängning av gärdsgård vid bygdegården 2017

Bidrag har beviljats av Jordbruksverket och Eskil Johansson, Näsmark, Bjurholm har utfört arbetet.

Gärdsgården som byggdes 1998-99 var i stort behov av renovering. I samband med detta har gärdsgården förlängts så den är nu totalt 115 meter. Vissa delar av den gamla gärdsgården har återanvänts.

På sträckan mot landsvägen går den framför en gammal tjärdal.

Bilderna visar arbetets gång och invigningen den 2 september.