Jämteböle
Jämteböle
Jämteböle
Klicka på bilden om du vill pausa bildspelet
Fågeltornet

Klicka på bilderna nedan om du vill titta på dem i din egen takt.


Tillbaka

Fågeltornet i Jämteböle

År 2002 byggdes det en överfallsdamm vid Jämtebölesjöns utlopp för att höja vattenståndet med 55 cm.

Detta innbar bland annat att en ca 8 ha stor våtmark bildades i södra delen av sjön. Våtmarken har berikat fågellivet i sjön med omnejd och därför har ett Fågeltorn byggts i anslutning till området.

Fågeltornet som är 5,5 meter högt byggdes 2002 som en del av projektet "Våtmark Jämtebölesjön". Projektet har genomförts av Jämteböle byamän som lagt ned 1000 ideella arbetstimmar i hela projektet.

Det är finansierat av EU, Stad och Land, stöd 8.6 natur- och kulturmiljöer.

Det finns en parkeringsplats för ett par bilar vid anslagstavlan vid landsvägen, därifrån man kan gå ner till tornet.