Bli Medlen

Som medlem stödjer Du oss i vårt arbete med att bevara och utveckla bygdegården, bagarstugan samt grillstugan i Jämteböle.

Medlemsavgiften går även till årliga arrangemang som t.ex. hembygdsfesten och julgröten.

En obligatorisk avgift avgår även till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Betalningsinformation

Årsavgiften är 50 kr per enskild eller 100 kr per familj.

Nyinflyttade erbjuds gratis medlemsskap första året.

Du kan bli medlem direkt genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 5339-1173.
Glöm ej namn och adress.

Stort tack för Ditt stöd!