Jämteböle
Jämteböle
Jämteböle
Klicka på bilden om du vill pausa bildspelet
Sommaren 2020

Klicka på bilderna nedan om du vill titta på dem i din egen takt.

Tillbaka

Badplatsen i Snålltjärn

Badet kom till i början av 60-talet. Då det gamla badstället var för litet, tvärdjupt och saknade både omklädning och toa började Signar Nilsson undersöka om kommunen var intresserad av att anlägga ett bad i sjön. Det ställe där badet ligger var mer långgrunt och lämpligt. Arbetet kördes igång med anläggning av parkeringsplats och badstrand. Sanden kördes ut på isen under vinter, för att få den så långt ut som möjligt. Badhytter och utedass byggdes. Många lokala förmågor ställde upp.

Badet blev snabbt väldigt populärt och känt, ofta var det fullsatt och trångt om utrymme för filten som många ville ha utlagd, även bilarna fick trängas ibland. Enl. artikel i VK så var det hela 500 personer som besökte badplatsen på en dag då den var som mest populär.

Skötsel och underhåll sköttes länge av fam. S Nilsson, utläggning och indragning av bryggor samt städning mest varje kväll. På senare tid har kommunen tagit över detta.

Simskola anordnades på badet och fortsatte under många år i alla väder. Numera är den inte igång.

Badet är fortfarande uppskattat och har badhytter, utedass, gungställning, U-brygga, flotte och parkeringsplats (vänligen använd den).

Sommaren 2011 har kommunen målat badhytterna och nya sittmöbler finns att tillgå.

Sommaren 2013 har 120 ton sand körts ut, 3 st. grillbänkar, 1 st. långbänk vid stranden och solsängar har också köpts in samt lite leksaker som finns i en korg på stranden, låna gärna!

Sommaren 2015 har en lekstuga placerats på badplatsen. Tanken med stugan är att barn ska ha mer att göra på badet. Vi har fått bidrag till materialet och sedan är arbetet som lagts ner ideellt. Plåttaket fick vi av Vännäs Plåt.

Sommaren 2020 levererades nya bryggor. Bredare än de gamla och det blev riktigt bra! De gamla, uttjänta bryggorna såldes av Vännäs Kommun till Pengsjö.