Jämteböle
Jämteböle
Jämteböle
Klicka på bilden om du vill pausa bildspelet Klicka på bilderna nedan om du vill titta på dem i din egen takt.


Tillbaka

Badplatsen i Jämteböle

1995 deltog 18 personer från Jämteböle, Snålltjärn och Järvdal i en studiecirkel om Landsbygdsutveckling. Att uppföra en grillstuga vid Jämtebölesjön var ett projekt som cirkeldeltagarna prioriterade. Man ansökte om bidrag hos kommunen för materialkostnad med 25000 kr som beviljades 1996. Man beviljades även bygglov med dispens då byggnadsplatsen var för nära stranden.

Timret skänktes av Gustaf Sandberg (50 stockar) och NK Lundström trävaror (25 stockar). Detta transporterades till Vännäs där ALU-arbetare sågade och sedan timrade upp grillstugan och övriga byggnaderna där. Efter grundarbeten, dränering och fyllning av bärlager hämtades timret som timrades upp av byns eget folk. Sigfrid Johansson murade ”grillen”.

En roddbåt anskaffades för utlåning till fiskare och övriga som önskar ta en roddtur på sjön.

1999 målades grillstugan utvändigt. En utemöbel och orienteringstavla placerades ut. En ”Örnbåt” inköptes för 6000 kronor (Fiskevårdsföreningen bidrog med 4000 kr och Jämteböle byamän med 2000 kr).

2000 tillverkades en ny fin brygga och placerades vid platsen. Insnöskydd tillverkades av Kennet Eriksson och sattes upp på båda skorstenarna.

2001 köptes sand och fylldes på vid stranden.

Parkering finns vid landsvägen, se skyltar.