JämtEBÖLE

Välkommen till Jämteböleortens Bygdegårdsförening!

Välkommen till Jämteböleortens Bygdegårdsförening!

Vi verkar i en levande bygd med en gammal genuin byamiljö med odlingslandskap. Här finns bl.a. två badplatser, Linnévägen som binder oss samman med Spöland samt ett fågeltorn där du kan överblicka fågellivet i Jämtebölesjön.

Föreningen verkar för att bevara och utveckla bygdegården, bagarstugan samt grillstugan i Jämteböle. Hyr gärna bygdegården för en rolig fest eller ett möte. En mysig bagarstuga finns att hyra för den som vill uppleva glädjen i att baka sitt eget bröd. Det anordnas även veckoslutskurser i bakning.