Jämteböle
Jämteböle
Jämteböle

Inspirationsbok

Som inspiration för bakning finns boken Brödkult skriven av Anki Berg och Sirpa Kärki. Den handlar om tunnbrödtraditioner i Västerbotten på 2010-talet. Boken innehåller reportage, temasidor och många recept. Boken finns i bagarstugans kök.


Foto: Marianne Nilsson


Snålltjärnsbadet 1968

Vi har fått in några gamla bilder på Snålltjärnsbadet sommaren 1968 då badet var väldigt populärt och fullsatt.

Se bilderna här
Styrelsemöte

 


Hemsidan uppdaterades: 2018-04-18


Önskemål/material till hemsidan kan skickas till marianne@byanat.se

Reparation och förlängning av gärdsgård vid bygdegården

Bidrag har beviljats av Jordbruksverket och Eskil Johansson, Näsmark, Bjurholm har utfört arbetet.

Gärdsgården som byggdes 1998-99 var i stort behov av renovering. I samband med detta har gärdsgården förlängts så den är nu totalt 115 meter. Vissa delar av den gamla gärdsgården har återanvänts. På sträckan mot landsvägen går den framför en gammal tjärdal.

Gärdsgården invigdes den 2 september.

Se bilder som visar arbetets gång och invigningen


Välkommen till Jämteböleortens Bygdegårdsförening!

Vi verkar i en levande bygd med en gammal genuin byamiljö med odlingslandskap. Här finns bl.a. två badplatser, Linnévägen som binder oss samman med Spöland samt ett fågeltorn där du kan överblicka fågellivet i Jämtebölesjön.

Föreningen verkar för att bevara och utveckla bygdegården, bagarstugan samt grillstugan i Jämteböle. Hyr gärna bygdegården för en rolig fest eller ett möte. En mysig bagarstuga finns att hyra för den som vill uppleva glädjen i att baka sitt eget bröd. Det anordnas även veckoslutskurser i bakning.

Vi hälsar alla varmt välkomna!


Hyr hembygsgården i Jämteböle

Hyr hembygsgården

Hyr bygdegården i Jämteböle för t.ex. födelsedagsfirande,dopkalas eller för en kul fest. Passar även för mindre konferenser och möten. Nya möbler och trevlig belysning gör det till en ombonad miljö.Hyr bagarstugan i Jämteböle

Hyr bagarstugan

Bagarstugan ligger vid Bygdegården och går att hyra för bakning från 7 maj fram till 30 november.